Fotoalbum

Wat is SBB?


Samen Beter Bouwen

Is een samenwerkingsverband tussen bouwbedrijven en het (bouw) onderwijs in de regio Leiden. Het SBB zet zich in om de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven en ook de scholen onderling structureel te verbeteren.

RCB-Bouw

Regionale Commissie Beroepsonderwijs Bouw is een branche commissie waarin alle partijen zijn samengebracht die binnen de regio betrokken zijn bij beroepsopleiding en scholing.

SBB/RCB-Bouw

In de regio Leiden hebben SBB en RCB-Bouw in 2006 de handen ineengeslagen. Onder één bestuur wordt gewerkt aan de verbetering van de instroom van jongeren in de bouw en het bevorderen van de samenwerking tussen bouwonderwijs en bedrijfsleven in de meest ruime zin.


  In week 5 (28 jan.- 1 febr.) hebben de  4e klas leerlingen van het Andreas College, Katwijk, van het Bonaventura College, Leiden, van het Visser 't Hooft Lyceum, Leiden en van het Teylingen College, Voorhout met elkaar in gemixte groepjes ...